Tin Tức

Archive for July, 2014

ECCI Việt Nam hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo ITIL 2011 Foundation & ISO 20000 Introduction cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Vào ngày 29/06 vừa qua, ECCI Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo nội bộ về ITIL 2011 Foundation cho công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VNDIRECT Securities JSC.) – là một trong những công ty uy tín trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán tại Việt Nam có văn [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →