Tin Tức

Archive for November, 2014

KẾT THÚC THÀNH CÔNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP PMP THÁNG 11/2014

ECCI Việt Nam vừa hoàn thành lớp đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP cho các học viên đến các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như sản xuất máy móc, dệt may, ngân hàng. Tuy vị trí khác nhau, ngành nghề khác nhau nhưng mong muốn chung của họ khi [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →