Tin Tức

Archive for March, 2015

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP PMP THÁNG 3/2015 TẠI HÀ NỘI

Giữa tháng Ba vừa qua, ECCI Việt Nam cùng các học viên lớp học Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP đã hoàn thành tốt chương trình học tại Hà Nội Lớp học quy tụ nhiều học viên đến từ các vị trí khác nhau của công ty phần mềm nước ngoài. Vì làm việc [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM SƠ CẤP – CTFL

Bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISO 20000 Foundation ISMS Practitioner Business Continuity Management CMMI v1.3 DEV Agile Scrum Workshop Agile Scrum Master

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

PROFESSIONAL SCRUM MASTER

Các bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISO 20000 Foundation ISMS Practitioner Business Continuity Management CMMI v1.3 DEV Agile Scrum Workshop CTFL

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

AGILE SCRUM WORKSHOP

Related Post ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISO 20000 Foundation ISMS Practitioner Business Continuity Management CMMI v1.3 DEV Agile Scrum Master CTFL

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

OFFICAL INTRODUCTION TO CMMI V1.3 DEV

Related Post ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISO 20000 Foundation ISMS Practitioner Business Continuity Management Agile Scrum Workshop Agile Scrum Master CTFL

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

QUẢN LÝ KINH DOANH LIÊN TỤC (BCM)

Bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISO 20000 Foundation ISMS Practitioner CMMI v1.3 DEV Agile Scrum Workshop Agile Scrum Master CTFL

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ISO 27001 ISMS PRACTITIONER

Tổng quan Khóa đào tạo ISO 27001 ISMS chú trọng vào thực tế và sự tương tác sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và framework để triển khai hệ thống Quản lý bảo mật thông tin dựa trên tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 và ISO 17799: 2013 vào doanh nghiệp. [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ISO 20000 PRACTITIONER

Các bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISMS Practitioner Business Continuity Management CMMI v1.3 DEV Agile Scrum Workshop Agile Scrum Master CTFL

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ITIL Managing Across the Lifecycle

Các bài viết liên quan: ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ITIL 2011 Foundation COBIT 5.0 Foundation

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12