Tin Tức

Archive for November, 2015

Lợi ích của Lean

Tại sao nên triển khai Lean Manufacturing? Có rất nhiều công ty đã triển khai Lean Manufacturing và ca ngợi hết lời cũng như tuyên bố cải tiến lớn là công ty của họ “đã tinh gọn” và không thấy vấn đề gì từ nó cả! Nhưng sự thật là gì, đâu là lợi ích [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

7 loại hao phí

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Practitioner Six Sigma đai vàng Six Sigma đai đen  Six Sigma đai xanh  Sơ đồ Chuỗi Giá trị Kiểm soát quy trình bằng phương pháp sát xuất thống kê Quản lí dự án chuyên nghiệp (PMP)  Poka – Yoke Quản lý dự án 7 công cụ [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ITIL Operational Support & Analysis (ITIL OSA)

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Công Ty Cổ Phần Việt Nhật (Vinicorp) Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 31/10/2015 vừa qua, Vinicorp đã vượt qua 06 ngày đánh giá chính thức chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của Vinicorp đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. Vinicorp là đơn vị thứ 29 trong tổng số 30 Doanh nghiệp [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →