Tin Tức

Archive for January, 2016

Những thay đổi trong sách PMBOK phiên bản thứ 5

Thêm 5 quy trình mới (từ 42 thành 47 quy trình) Định nghĩa về Project Management Office (PMO) được giải nghĩa rộng hơn Vòng đời dự án rộng hơn “Direct and Manage Project Execution” đổi thành “Direct and Manage Project Work” Thêm phần “Plan Scope Management process” “Verify Scope” đổi thành “Validate Scope” Thêm phần [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ĐÀO TẠO ROI – TỶ SUẤT HOÀN VỐN ĐẦU TƯ

Bài viết liên quan Kĩ năng lãnh đạo hiệu quả Đào tạo Người huấn luyện Kĩ năng thuyết trình Kĩ năng giao tiếp Sử dụng S.O.L.V.E Giải quyết vấn đề và Đưa ra quyết định Kĩ năng quản lý thời gian

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Vai trò và trách nhiệm của nhóm dự án Scrum

Product Owner Vai trò Cung cấp chiến lược sản phẩm, tầm nhìn và hướng đi cho dự án, có trách nhiệm thiết kế và duy trì Product Roadmap để mang tới thị trường sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ khả thi tối thiểu (Minimum Viable Product (MVP) là những sản phẩm có tỉ lệ [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Nên chọn Chứng chỉ CSM hay PSM

CSM và PSM là hai chứng chỉ Scrum Master thông dụng nhất Mục đích của chứng chỉ Để đánh giá và lựa chọn đúng chứng chỉ nào phù hợp hơn thì phải hiểu được mục đích thực sự của chúng. Mỗi chứng chỉ có yêu cầu riêng và mục đích khác nhau. Tuy nhiên,cả hai [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Quản lý thời gian của dự án

Giới thiệu Thời gian là nguồn tài nguyên có giá trị nhất trong một dự án và cũng là nguồn lực rất dễ bị lãng phí nếu không sử dụng hiệu quả và đúng cách Mỗi đầu việc trong dự án chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định gọi là time-bound. Vì [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

KĨ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

Bài viết liên quan Kĩ năng lãnh đạo hiệu quả Đào tạo Người huấn luyện Kĩ năng thuyết trình Kĩ năng giao tiếp Sử dụng S.O.L.V.E Giải quyết vấn đề và Đưa ra quyết định Training ROI 7 loại hao phí 7 công cụ quản lý chất lượng Poka Yoke 5s Kaizen

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

5 giai đoạn Quản lý dự án cơ bản

Project Management Institute, Inc. (PMI) nhận định về Quản lý dự án như sau: “Việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu của một dự án nào đó” (the application of knowledge, skills, tools and techniques to a broad range [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Lợi ích của ITIL đối với doanh nghiệp và cá nhân

Ngoại trừ việc tăng lợi nhuận và cổ tức, cải thiện hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp và cải thiện độ tương tác và hợp tác của bộ phận CNTT/bảo mật thông tin và giữa khách hàng với doanh nghiệp, đây là một số lý do tham khảo khác: Lợi ích của ITIL [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ITIL và LEAN Trong Quản Lý Dịch Vụ CNTT (ITSM)

ITIL (Information Technology Infrastructure Library – ITIL), ngày nay là một tiêu chuẩn trong ngành Quản lý dịch vụ CNTT, cung cấp một nền tảng vững chắc cho thiết kế dịch vụ (service design), quá trình chuyển đổi (transition) và hoạt động (operation). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp ITIL được thực hiện trong một [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12