Tin Tức

Archive for September, 2016

Tổ chức thành công khóa học Six Sigma Yellow Belt trong hai ngày cuối tuần

Lần đầu tiên Đây là lần đầu tiên ECCI Việt Nam tổ chức khóa học Six Sigma vào hai ngày cuối tuần nhưng sự hiện diện đông đủ của các anh chị học viên trong hai ngày là sự động viên rất lớn cho ECCI Việt Nam và giảng viên. Nhằm tạo điều kiện tốt [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Hoàn tất đào tạo CMMI DEV v1.3 cho công ty phần mềm Toshiba ở Hà Nội

Vào ngày 09/09/2016 vừa qua, ECCI Việt Nam vừa hoàn thành khóa đào tạo CMMI DEV v1.3 cho công ty phần mềm Toshiba ở Hà Nội Khóa học quy tựu những anh chị đang làm việc tại bộ phận Kỹ thuật phần mềm cũng như những anh chị phụ trách CNTT ở những phòng ban [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →