Tin Tức

Archive for December, 2016

HOÀN TẤT KHÓA ĐÀO TẠO CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2016 – KHÓA ĐÀO TẠO ISTQB – ADVANCED LEVEL TẠI ROBERT BOSCH

Vào ngày 29/12/2016 vừa qua, ECCI đã tổ chức thành công Khóa đào tạo cuối cùng của năm 2016 – Khóa đào tạo ISTQB – Advanced Level cho Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions. Khóa học quy tụ các anh chị học viên đang công tác tại Bộ phận kiểm thử cũng [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

KHÓA ĐÀO TẠO CERTIFIED PROFESSIONAL FOR REQUIREMENTS ENGINEERING ĐẦU TIÊN CỦA ECCI TỔ CHỨC TẠI ROBERT BOSCH

Vừa qua, ECCI Việt Nam vô cùng hân hạnh khi được tổ chức khóa đào tạo Certified Professional For Requirements Engineering (CPRE) cho Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam vào các ngày 13-14-15 tháng 12 năm 2016. Robert Bosch với phương châm lấy nhân sự làm nền tảng cho sự [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →