Tin Tức

Archive for April, 2017

Khóa học “Six Sigma Yellow Belt”

Khóa học Six Sigma Yellow Belt cung cấp cho học viên những hiểu biết về quá trình quản lý và các công cụ cơ bản của Six Sigma   Six Sigma Yellow Belt Khai giảng chuyên đề ”Six Sigma Yellow Belt” Khóa học Six Sigma Yellow Belt cung cấp cho học viên những hiểu biết về quá trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Tin Đào Tạo

Leave a Comment (0) →