Tin Tức

Archive for May, 2017

Khóa đào tạo “Treasure Hunt – Sử dụng năng lượng hiệu quả” đã được tổ chức thành công tại Công ty Thuộc Da Sài Gòn TanTec

Từ 11-13/5/2017, ECCI đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Treasure Hunt” tại Saigon TanTec tỉnh Bình Dương. Khóa đào tạo xoay quanh nội dung Energy Management Initiative – sáng kiến quản lý năng lượng hiệu quả, nhằm mục đích tìm kiếm những nguồn năng lượng đang lãng phí tại nhà máy và đưa [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →