Tin Tức

Archive for June, 2017

Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML5

Tháng 5 vừa qua, Toshiba Việt Nam đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 5. Kết quả đánh giá của Toshiba Việt Nam đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. Đây là lần thứ 2 Toshiba Việt Nam bảo vệ thành công [...]

Xem Thêm →

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →