Tin Tức

Archive for July, 2017

Hoàn thành khóa đào tạo “Motivational Leadership” tại KCN Việt Nam – Singapore

ECCI phối hợp cùng ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) tổ chức thành công khóa huấn luyện kỹ năng mềm “Motivational Leadership” vào ngày 7/7/2017 tại Bình Dương. Khóa học có sự tham gia của 18 anh chị học viên là quản lý cấp trung từ các bộ phận cơ điện, bảo [...]

Xem Thêm →

Posted in: Tin Đào Tạo

Leave a Comment (0) →