Tin Tức

Archive for October, 2017

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 16/10/2017 vừa qua, Vietinbank đã vượt qua 07 ngày đánh giá chính thức chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của Vietinbank đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2017. Thành công này của [...]

Xem Thêm →

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →