Tin Tức

Archive for January, 2018

Khóa học Big Data Foundation

GIỚI THIỆU Bạn có biết rằng hiện nay, mỗi một ngày có hơn 2.5 Exabytes (2.5 tỷ Gigabytes) dữ liệu được tổng hợp? Và hơn 90% dữ liệu trên thế giới được tạo ra trong vòng 2 năm gần đây? Theo như một cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi McKinsey, Big Data sẽ trở [...]

Xem Thêm →

Posted in: Course

Leave a Comment (0) →

Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 02/12/2017 vừa qua, FIS đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của FIS đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. Thành công này của FIS là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI trong [...]

Xem Thêm →

Posted in: Company News, Tin Đào Tạo

Leave a Comment (0) →

Khóa học DevOps Foundation

TỔNG QUAN Rất nhiều tổ chức phát triển phần mềm thường dành nhiều thời gian trong việc phát triển những hoạt động cốt yếu hơn là những giai đoạn phát triển thực tế. Không cần phải nói, đây là khoản đầu tư chủ yếu nhưng lại mang lại ít giá trị kinh tế. DevOps cho [...]

Xem Thêm →

Posted in: Course

Leave a Comment (0) →