Tin Tức

Archive for February, 2018

DevOps là gì?

DevOps là gì? Có rất nhiều định nghĩa của từ “DevOps”. Đó có phải là một phong trào? Một quá trình hoặc công nghệ mới? Tiêu đề công việc? Hay chỉ là một cách suy nghĩ? “DevOps” là một thuật ngữ được Patrick Debois đặt ra lần đầu tiên vào năm 2009, người đóng góp [...]

Xem Thêm →

Posted in: Blog

Leave a Comment (0) →

Chứng chỉ CBAP là gì?

Chứng chỉ CBAP là gì? Chứng chỉ Chuyên gia Phân tích Kinh doanh (CBAP) là một chứng chỉ chuyên nghiệp do Viện Phân tích Kinh doanh Quốc tế (IIBA), Canada cấp. Hiện nay là chứng chỉ được công nhận nhiều nhất trong ngành cho các chuyên gia phân tích kinh doanh. Dưới đây là một [...]

Xem Thêm →

Posted in: Blog

Leave a Comment (0) →

Big Data là gì?

Big Data là gì? Big data (Dữ liệu lớn) là một thuật ngữ mô tả khối lượng dữ liệu lớn – có cấu trúc và không có cấu trúc – sẽ tràn ngập một doanh nghiệp hàng ngày. Nhưng nó không phải là lượng dữ liệu quan trọng. Đó là những gì các tổ chức [...]

Xem Thêm →

Posted in: Blog

Leave a Comment (0) →