Tin Tức

Archive for April, 2018

Công Ty TNHH Minh Phúc Software Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 09/03/2018 vừa qua, Minh Phúc Software đã đánh giá thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của Minh Phúc đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. Thành công này của Minh Phúc là sự đóng góp của cả nhóm [...]

Xem Thêm →

Posted in: Company News, Tin Đào Tạo

Leave a Comment (0) →