Tin Tức

7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TỔNG QUAN

Sản phẩm kém chất lượng cũng được coi là một dạng tổn thất,vì vậy cần phải giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm một cách hợp lý và hệ thống, chú trọng vào việc xác định và loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ hoặc lí do thực tế dẫn đến vấn đề. 7 công cụ quản lý chất lượng là các công cụ quản lý mang tính khoa học, cơ bản và dễ hiểu, chúng tạo nên nền tảng cơ bản nhưng quan trọng cho những hoạt động giải quyết vấn đề và quản lý chất lượng.

Khóa học 7 công cụ quản lý chất lượng trang bị cho học viên kiến thức và kĩ năng để nắm bắt, tổng hợp, phân tích và giải thích dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Khi hoàn thành xong khóa học tại ECCI, học viên sẽ có khả năng sử dụng kiến thức thu được để ứng dụng hiệu quả 7 công cụ quản lý chất lượng.

THỜI LƯỢNG

2 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cuối khóa học tại ECCI, học viên có khả năng:

 • Hiểu được tầm quan trọng và sử dụng các công cụ chất lượng trong công việc và cải tiến quy trình
 • Biết được cách ứng dụng 7 công cụ tại nơi làm việc
 • Đo lường và xử lý hiệu quả các phương pháp được triển khai
 • Sử dụng 7 Công cụ Chất lượng làm thước đo cải tiến chất lượng
 • Xử lý các vấn về/ vấn đề tiềm tàng dựa theo hiện trạng thực tế và dữ liệu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
 • Giám đốc sản xuất/ Giám đốc quản lý chất lượng
 • Kỹ sư
 • Kỹ thuật viên
 • Thanh tra

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về Khóa học 7 công cụ quản lý chất lượng cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Chương trình học là sự kết hợp giữa phương pháp thuyết giảng, nghiên cứu tình huống và làm bài tập triển khai ứng dụng những cách thức đã được đề cập trong quá trình đào tạo. Những chủ đề dưới đây là trọng tâm của khóa học.

 • Giới thiệu Quản lý chất lượng Công cụ chất lượng
 • Các công dụng cơ bản của Công cụ Chất lượng
 • Lịch sử của 7 công cụ chất lượng
 • Lợi ích của 7 công cụ chất lượng
 • Thảo luận về 7 công cụ chất lượng

+ Phân tích Pareto

+ Biểu đồ Nguyên nhân và Tác động

+ Histogram

+ Biểu đồ kiểm soát

+ Sơ đồ phân tán

+ Sự phân tầng

+ Check sheet

 • Thu thập dữ liệu
 • Ứng dụng 7 công cụ chất lượng
 • Bài tập
 • Tổng kết
 • Thảo luận và giải đáp thắc mắc

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓