Tin Tức

7 loại hao phí

Tổng quan

Hao phí được xác nhận là bất kì hoạt động nào không mang lại giá trị cho khách hàng hoặc khách hàng không sẵn sàng chi trả nó. Bất cứ hoạt động nào không có giá trị đóng góp thì cũng được coi là hao phí. Hao phí xảy ra trong mọi quy trình và trong mọi tổ chức. Dù cho quy trình có hiệu quả và đạt hiệu năng tới đâu thì hao phí vẫn luôn xảy ra. Việc xác định liên tục và loại bỏ hao phí là trọng tâm của quá trình cải tiến liên tục và hoạt động xuất sắc.

Khóa học 7 loại hao phí cung cấp những kiến thức mới nhất và phương pháp hữu hiệu để nhận diện việc nào có giá trị và việc nào không có giá trị. Bên cạnh đó, học viên sẽ được trang bị những kĩ năng và thái độ đúng đắn để đạt được những mục tiêu kinh doanh bất kể ngành nghề nào.

Khóa học 1 ngày được thiết kế để hướng dẫn học viên cách vận hành quy trình để mang lại nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp và loại bỏ những hao phí không cần thiết

Thời lượng

1 ngày

Mục tiêu học tập

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

  • Giải thích lợi ích khi loại bỏ các hao phí
  • Mô tả 7 loại hao phí
  • Nhận diện 7 loại hao phí
  • Phân biệt giữa hoạt động mang lại giá trị (VA) và hoạt động không mang lại giá trị (NVA)

Đề cương chi tiết

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học 7 loại hao phí cũng như các khóa đào tạo khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học 7 loại hao phí được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

  • Giới thiệu
  • Hao phí là gì

+ Định nghĩa hao phí (MUDA – Nhật Bản)

+ Hoạt động không mang lại giá trị – NVA (hao phí thuần)

+ Hoạt động không mang lại giá trị cần thiết – NNVA

+ Làm thế nào để tăng năng suất?

+ Bước nào trong quy trình để thêm giá trị vào?

  • 7 loại hao phí

+ Giới thiệu Tim Wood

- Vận chuyển
- Tồn kho
- Di chuyển
- Chờ đợi
- Dư sản xuất
- Dư quy trình
- Sản phẩm hư/ lỗi

  • Loại hao phí thứ 8
  • Tổng kết

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓