Tin Tức

ASSIST MEKONG đang tuyển vị trí Quản lý dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí tuyển dụng: Quản lý dự án Báo cáo trực tiếp: Giám đốc quản lý dự án Mức lương: Thỏa thuận Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam INTRODUCTION ASSIST is an international non-government organization focused on capacity building. It seeks to promote sustainable practice to address social problems in developing world, [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

ITIL Service Strategy

Các bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Managing Across the Lifecycle ITIL Continual Service Improvement COBIT 5 Foundation

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

ITIL Service Design

Các bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Managing Across the Lifecycle ITIL Continual Service Improvement COBIT 5 Foundation

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

ITIL 2011 CƠ BẢN

CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ITIL Managing Across the Lifecycle COBIT 5 Foundation ISO 20000:2011 Practitioner Business Continuity Management ISO 27001:2013 Practitioner

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

KIẾM SOÁT QUY TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ (SPC)

Bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing Six Sigma Yellow Belt Six Sigma Black Belt  Six Sigma Green Belt  Value Stream Mapping Essentials of Effective Project Management  Project Management Professional (PMP)  Poka – Yoke 7 Wastes 7 QC Tools  

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

POKA YOKE – HỆ THỐNG CHỐNG SAI SÓT

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

VSM – LƯU ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình bằng phương pháp sát xuất thống kê Essentials of Effective Project [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →
Page 1 of 11 12345...»