Tin Tức

Khóa học Big Data Foundation

GIỚI THIỆU Bạn có biết rằng hiện nay, mỗi một ngày có hơn 2.5 Exabytes (2.5 tỷ Gigabytes) dữ liệu được tổng hợp? Và hơn 90% dữ liệu trên thế giới được tạo ra trong vòng 2 năm gần đây? Theo như một cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi McKinsey, Big Data sẽ trở [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

Khóa học DevOps Foundation

TỔNG QUAN Rất nhiều tổ chức phát triển phần mềm thường dành nhiều thời gian trong việc phát triển những hoạt động cốt yếu hơn là những giai đoạn phát triển thực tế. Không cần phải nói, đây là khoản đầu tư chủ yếu nhưng lại mang lại ít giá trị kinh tế. DevOps cho [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

Tuyển dụng Business Development Executive

Business Development Executive About Us ECCI is a leading training and consulting company in South East Asia with operations in the Philippines, Malaysia, Singapore, Vietnam, China and India. We provide business process improvement and performance management solutions to organizations cutting across a variety of industry. With over a decade of existence and 600+ clients across [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

Khóa học Six Sigma Green Belt – Tháng 1/2018

Six Sigma là phương pháp cải tiến quy trình nhằm giảm thiểu các sản phẩm lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất, được công ty Motorola giới thiệu vào năm 1986 và được General Electric áp dụng vào năm 1995. Đến nay, Six Sigma được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều doanh nghiệp [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →
Page 1 of 36 12345...»