Tin Tức

Khóa đào tạo “Treasure Hunt – Sử dụng năng lượng hiệu quả” đã được tổ chức thành công tại Công ty Thuộc Da Sài Gòn TanTec

Từ 11-13/5/2017, ECCI đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Treasure Hunt” tại Saigon TanTec tỉnh Bình Dương. Khóa đào tạo xoay quanh nội dung Energy Management Initiative – sáng kiến quản lý năng lượng hiệu quả, nhằm mục đích tìm kiếm những nguồn năng lượng đang lãng phí tại nhà máy và đưa [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

Khóa học Six Sigma Yellow Belt – English

Khóa học Six Sigma Yellow Belt cung cấp cho học viên những hiểu biết về quá trình quản lý và các công cụ cơ bản của Six Sigma, trang bị cho nhân những kiến thức vững chắc hơn về quá trình sản xuất để mỗi cá nhân có thể tích cực hỗ trợ tổ chức gặt [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

Khai giảng khóa học ITIL 2011 Foundation

ITIL (Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là tập hợp các best practices về quản lý, cung cấp các dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Những best practices này bao gồm tất cả các quy trình quản lý dịch vụ chủ chốt và quy trình chuyển giao dịch vụ, giới thiệu khái [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →
Page 1 of 32 12345...»