Tin Tức

AGILE SCRUM WORKSHOP

Tổng quan

Scrum là framework lặp đi lặp lại, có tính tăng trưởng để phát triển phần mềm và quản lý dự án. Scrum ban đầu được hình thành dành cho các dự án phát triển phần mềm, nhưng vẫn hoạt động tốt trong bất kỳ phạm vi công việc phức tạp, sáng tạo khác.

Scrum là một trong những phương pháp quản lý dự án lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong Agile, là một kỹ thuật quản lý phần mềm đơn giản mà có một bộ nhỏ các practices và nguyên tắc liên kết với nhau, không quá khó và có thể tăng năng suất cho các nhóm phát triển phần mềm gần như ngay lập tức.

Khóa học Agile Scrum Workshop tại ECCI giới thiệu Hệ thống thực hành thử nghiệm thời gian để quản lý các product backlogs, lập kế hoạch phát hành và phân đoạn (Sprints) và theo dõi và báo cáo tiến độ. Học viên sẽ học cách lập kế hoạch và điều hành cuộc họp Scrum hằng ngày, Họp lập kế hoạch cho Sprint, sơ kết Sprint, cải tiến Sprint,.v.v..

Thời lượng

2 ngày

Đối tượng học viên

Khóa học phù hợp cho tất cả thành viên làm phần mềm. Vai trò cụ thể phù hợp bao gồm các product managers và product analysts, Quản lý dự án, Team Leader, Kiến trúc sư, Software Developer, Software Tester, CIO và CTO

Đề cương khóa học

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học Agile Scrum Workshop cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học Agile Scrum Workshop được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1
 • Phương pháp quản lý dự án Agile
 • Lịch sử
 • Quy trình tuần tự, Quy trình phân đoạn Vs Quy trình Agile
 • Tự quản lý
 • Giá trị Scrum
 • Scrum Framework
 • Vai trò của Scrum
 • Product Backlog and Sprint Backlog
 • Additional Scrum artefacts
 • Lập kế hoạch và công cụ Sprint
 • Định nghĩa về Sự hoàn thành

Ngày 2
 • Technical Practice
 • Biểu đồ Burndown
 • Kanban
 • Planning Poker
 • Agile Manifesto
 • Cải tiến liên tục
 • (scalable teams)
 • Scrum of scrum
 • Product backlog
 • Sprint backlog
 • Quản lý sản phẩm
 • Release Planning
 • Release Burndown
 • Tận dụng Sprint meetings
 • Velocity

Related Post

Leave a Comment (0) ↓