Tin Tức

Bốn lời khuyên khi tích hợp Quản lý chất lượng với phương pháp Scrum

Các phương pháp thử nghiệm phần mềm truyền thống thường dựa vào các bài kiểm tra thông số kỹ thuật toàn diện, và thử nghiệm toàn bộ ứng dụng vào cuối chu kỳ phát triển. Phương pháp Scrum lại khác biệt hơn, không chỉ là một framework linh hoạt (agile) tuyệt vời để quản lý phát triển phần mềm phức tạp, mà còn có thể ứng dụng vào công việc quản lý chất lượng (QA).

Dưới đây là 4 lời khuyên cho việc áp dụng phương pháp Srum vào các quy trình kiểm tra chất lượng QA:

1. Biết các nguyên tắc Agile / Scrum về việc kiểm tra chất lường

Bạn sẽ làm việc rất máy móc và lệch lạc nếu cứ nhắm mắt áp dụng một quy trình mà không hiểu các khái niệm đằng sau nó là gì.

Khi bạn bắt tay vào áp dụng phương pháp Scrum, việc đầu tiên là phải hiểu các giá trị và nguyên tắc của nó. Sau đó cần có một cách tiếp cận phù hợp hơn để kiểm tra đánh giá lại phương pháp đó có phù hợp hay chưa.

2. Tìm và loại bỏ các trở ngại trước khi áp dụng Scrum

Lần đầu tiên áp dụng các nguyên tắc Srum, bạn sẽ không tránh khỏi việc gặp những trở ngại và khó khăn. Không phải là dễ để thay đổi một quy trình và hướng nó tới mục đích mà bạn mong muốn.

Scrum giúp bạn tìm ra những sai sót cơ bản trong quy trình, nhưng đa số các team lại thường không tìm ra cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ mà chỉ giải quyết phần nhỏ nhặt bên trên vấn đề gốc đó. Mục đích của phương pháp Scrum là đào sâu hơn vào vấn đề để tìm ra những nguyên nhân thực sự là gì và sửa chữa nó chứ không phải là thay đổi vấn đề.

Học viên đang thảo luận về phương pháp Scrum tại khóa học Agile Scrum

Học viên đang thảo luận về phương pháp Scrum tại khóa học Agile Scrum

3. Học hỏi và thử nghiệm

Phương pháp Scrum tích hợp với QA giúp công ty dễ dàng tinh chỉnh quá trình sản xuất và sản phẩm tồn kho.

Scrum bao gồm nhiều Sprint, sẽ có vòng phản hồi ngắn và các công cụ với sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà phát triển phần mềm và các nhà quản lý chất lượng để có thể kiểm tra các yếu tố của một tính năng trước khi nó được hoàn thành.

Nếu bộ phận kiểm tra chất lượng QA thấy một vấn đề, họ có thể thảo luận với các nhà phát triển để tìm ra hướng giải quyết vấn đề và các trường hợp thử nghiệm sẽ được thực hiện liên tục để mà không cho phép vấn đề này để thoát khỏi một Sprint trong khuân khổ Scrum.

4. Cần một lộ trình để áp dụng Scrum vào công ty

Scrum là một khung quản lí đơn giản để tìm hiểu, nhưng lại khó khăn để làm chủ nó. Phải mất nhiều thời gian và công sức để làm quen với nó. Hầu hết các công ty cần có thời gian để tích hợp các cơ chế Scrum vào các quá trình làm việc và thậm chí cần thời gian cho việc hòa nhập giá trị Scrum vào văn hóa công ty

Trong giai đoạn chuyển đổi, công ty bạn có thể hoạt động dưới định mức bạn mong muốn cho đến khi việc chuyển đổi thành công là khi bạn thực sự có thể giải quyết các nguyên nhân gốc rễ. Theo thời gian, các thử nghiệm được tự động hóa, các đội kiểm tra chuyên dụng không còn cần thiết, vì các đội Scrum có thể xử lý tự động hóa các khâu kiểm định hiện hành trên mỗi Sprint.

Bạn có thể xem thêm…

Leave a Comment (0) ↓