Tin Tức

Archive for Tin Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Luvina Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 31/01/2019 vừa qua, Luvina đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3 và là doanh nghiệp mở đầu năm 2019 với kết quả đánh giá CMMI thành công. Kết quả đánh giá của Luvina đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. [...]

Xem Thêm →

Posted in: Tin Đào Tạo, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Lễ Trao Chứng Chỉ CMMI Mức Độ 3 Cho Công Ty TNHH Techbase Việt Nam (Yahoo Japan)

Sáng ngày 22/01/2019 vừa qua, Chúng tôi – Công ty TNHH Tư Vấn Ưu Việt Quốc Tế (ECCI) – Đơn vị được ủy quyền bởi Viện CMMI đã tham gia buổi lễ trao chứng chỉ CMMI V1.3 ML3 cho Công ty TNHH Techbase Việt Nam tại Saigon Centre Tower, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt [...]

Xem Thêm →

Posted in: Tin Đào Tạo, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Công Ty TNHH Minh Phúc Software Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 09/03/2018 vừa qua, Minh Phúc Software đã đánh giá thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của Minh Phúc đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. Thành công này của Minh Phúc là sự đóng góp của cả nhóm [...]

Xem Thêm →

Posted in: Company News, Tin Đào Tạo

Leave a Comment (0) →

Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 02/12/2017 vừa qua, FIS đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của FIS đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI. Thành công này của FIS là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI trong [...]

Xem Thêm →

Posted in: Company News, Tin Đào Tạo

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 4 1234