Tin Tức

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thiên Hoàng Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 15/12/2015 vừa qua, Thiên Hoàng đã vượt qua 07 ngày đánh giá chính thức chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của Thiên Hoàng đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI.

CMMI_Thien Hoang

Thiên Hoàng là đơn vị thứ 30 trong tổng số 30 Doanh nghiệp nhận được sự tài trợ của Ban Quản lý dự án CN-CNTT, Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Thành công này của Thiên Hoàng là sự đóng góp của nhóm dự án CMMI từ Tháng 1/2015 đến Tháng 12/2015.

Để tham khảo kết quả đánh giá của Thiên Hoàng trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

MÔ HÌNH CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓