Tin Tức

Công Ty Cổ Phần Việt Nhật (Vinicorp) Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 31/10/2015 vừa qua, Vinicorp đã vượt qua 06 ngày đánh giá chính thức chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của Vinicorp đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI.

CMMI_Vinicorp

Vinicorp là đơn vị thứ 29 trong tổng số 30 Doanh nghiệp nhận được sự tài trợ của Ban Quản lý dự án CN-CNTT, Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Thành công này của Vinicorp là sự đóng góp của nhóm dự án CMMI nói riêng và toàn bộ nhân sự từ các phòng ban khác của Vinicorp nói chung. Dự án kéo dài từ Tháng 1/2015 đến Tháng 10/2015, và được đánh giá là một trong những dự án có thời gian triển khai nhanh nhất.

Để tham khảo kết quả đánh giá của Vinicorp trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓