Tin Tức

Công ty GIMASYS chính thức nhận chứng chỉ CMMI V1.3 ML3

Chiều ngày 09/04/2015 chúng tôi đã tổ chứng buổi lễ trao chứng chỉ CMMI V1.3 ML3 cho Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế – GIMASYS tại văn phòng Hà Nội.

7M0A8804

Tới tham dự buổi lễ có đại diện của Ban Quản lý dự án CN-CNTT, Bộ Thông Tin và Truyền Thông là Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Phó giám đốc BQLDACN; ông Đỗ Hoàng Điệp – Tổ trưởng Tổ chuyên gia giám sát thực hiện và nghiệm thu hợp đồng. Đại diện cho bên ECCI có ông Aru David – Tổng Giám Đốc và đại diện cho bên OCD có ông Lê Huy Long – Trưởng nhóm Giám sát Tư vấn.

7M0A8853

Thành công này là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2014. Chứng chỉ CMMI là giấy thông hành để Gimasys có thêm nhiều cơ hội từ thị trường quốc tế. Gimasys là đơn vị thứ 28 trong tổng số 30 Doanh nghiệp nhận được sự tài trợ của Ban Quản lý dự án CN-CNTT, Bộ Thông Tin và Truyền Thông

7M0A8862

Để tham khảo kết quả đánh giá của Gimasys trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓