Tin Tức

Công Ty TNHH CMC Global Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 12/05/2018 vừa qua, CMC Global đã đánh giá thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của CMC Global đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI vào ngày 26 tháng 04 vừa qua.

CMC Global

Thành công này của CMC Global là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI trong nỗ lực không ngừng nghỉ cải tiến quy trình và tuân thủ mô hình CMMI. Dự án bắt đầu từ tháng 09/2017 đến tháng 05/2018. CMC Global cũng là một trong những doanh nghiệp hoàn tất việc cải tiến quy trình và đánh giá thành công chứng chỉ CMMI trong thời gian ngắn nhất – 08 tháng.

Để tham khảo kết quả đánh giá của CMC Global trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓