Tin Tức

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Aureole IT Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 29/07/2017 vừa qua, AIT đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của AIT đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI.

Thành công này của AIT là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI trong nỗ lực không ngừng nghỉ cải tiến quy trình và tuân thủ mô hình CMMI. Dự án bắt đầu từ Tháng 4/2017 đến Tháng 07/2017.

Để tham khảo kết quả đánh giá của AIT trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

79a6f20b170efb50a21f

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓