Tin Tức

Công Ty TNHH Minh Phúc Software Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 09/03/2018 vừa qua, Minh Phúc Software đã đánh giá thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của Minh Phúc đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI.

Minh Phuc

Thành công này của Minh Phúc là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI trong nỗ lực không ngừng nghỉ cải tiến quy trình và tuân thủ mô hình CMMI. Dự án bắt đầu từ tháng 05/2017 đến tháng 03/2018.

Để tham khảo kết quả đánh giá của Minh Phúc trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓