Tin Tức

Công Ty TNHH Nextop Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 02/07/2016 vừa qua, Nextop đã vượt qua 06 ngày đánh giá chính thức chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của Nextop đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI.

CMMI_Nextop

Thành công này của Nextop là sự đóng góp của nhóm dự án CMMI từ Tháng 5/2015 đến Tháng 07/2016.

Để tham khảo kết quả đánh giá của Nextop trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Leave a Comment (0) ↓