Tin Tức

ĐÀO TẠO ROI – TỶ SUẤT HOÀN VỐN ĐẦU TƯ

Tổng quan

Một lực lượng lao động có trình độ là sự sống còn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động thành công. Các công ty đã nhận ra điều này và dành nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực hơn bao giờ hết để đầu tư vào vấn đề này. Chi phí cho đào tạo tăng ít nhất 15% mỗi năm (Kinh phí đào tạo ở châu Á khoảng 30 tỉ USD năm 2006), trong đó 45% dùng cho việc lên kế hoạch, điều phối và quản lý đào tạo. Để đạt được mục tiêu quan trọng thì các kết quả cần phải được đo lường một cách hợp lý và quản lý hiệu quả nhằm góp phần vào việc cải tiến bền vững và liên tục thành công.

Chương trình đào tạo ROI – Tỷ suất hoàn vốn đầu tư tại ECCI tập trung chủ yếu vào việc tái khôi phục cách thiết lập hiệu quả hoặc củng cố Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo (TMS) trong tổ chức và sử dụng những kỹ thuật đơn giản đã được chứng minh phù hợp với Hiệp Hội Đào tạo và Phát triển Mỹ (ASTD), hiệp hội lớn nhất thế giới dành cho việc học tập ở nơi làm việc và các chuyên gia về hiệu suất. Chương trình giúp học viên hiểu cách tính toán Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư (ROI) ĐÚNG và giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược về đầu tư vốn con người có tác động trực tiếp đến hiệu suất lợi nhuận.

Thời lượng

2 ngày

Mục tiêu khóa học

Sau khi tham gia khóa đào tạo, học viên có thể:

• Hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của việc học tập và phát triển hiệu quả trong tổ chức

• Tăng cường kế hoạch quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 10015 tuân thủ những yêu cầu của ISO 9000 và thông qua phương pháp học tập chiến lược của ASTD

• Xác định và đánh giá đúng Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư trong đào tạo để quản lý các quỹ và nguồn lực tốt hơn

• Tìm hiểu cách tạo ra framework đào tạo và quản lý năng lực tốt nhằm góp phần nâng cao hiệu suất

• Hướng đào tạo với các mục tiêu chiến lược của tổ chức và đo lường ảnh hưởng của nó đến lợi nhuận

Đối tượng tham gia

• Giám đốc nhân sự

• Giám đốc đào tạo và phát triển

• Trưởng bộ phận đào tạo

• Giám đốc chất lượng

• Các trưởng bộ phận

• Bất kỳ ai được giao nhiệm vụ quản lý việc đào tạo và phát triển năng lực trong tổ chức

Đề cương khóa học

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học Đào tạo ROI – Tỷ suất hoàn vốn đầu tư cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com Khóa học Đào tạo ROI – Tỷ suất hoàn vốn đầu tư được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1

Buổi 1

• Tổng quan về Đào tạo & Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư trong tổ chức

• Quản lý đào tạo hiệu quả – The Best Practices

o Vòng quản lý đào tạo (ISO 10015)

o Thiết lập mô hình đầu tư đào tạo

• Phân bổ ngân sách cho các chương trình đào tạo

• Những phương pháp tiếp cận để đào tạo hiệu quả

Buổi 2

• Đào tạo Framework Tỷ suất hoàn vốn đầu tư

o Kế hoạch đánh giá

o Thu thập dữ liệu

o Phân tích dữ liệu

o Báo cáo

• Kế hoạch đánh giá & Thu thập dữ liệu

o Làm thế nào để tổ chức một buổi đào tạo hiệu quả

o Các kỹ thuật thu thập dữ liệu

o Lập kế hoạch thu thập dữ liệu

o Lập kế hoạch phân tích Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư

• Phân tích dữ liệu

o Phân tích tác động đào tạo

1. Phân tích nhóm so sánh (Comparison Group)

2. Phân tích đường xu hướng (Trendline)

3. Dự đoán của chuyên gia

4. Phương pháp tiếp cận nhóm tập trung

5. Phương pháp tiếp cận bằng bảng câu hỏi

6. Thu thập dữ liệu từ các chuyên gia

• Tình huống

• Lập kế hoạch phân tích Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư

Ngày 2

Buổi 1

• Truyền đạt hiệu quả và đánh giá– Chìa khóa thành công

• Đào tạo tính toán Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư trong đào tạo – The Best Practices

o Dữ liệu phần cứng và phần mềm

o Dữ liệu hữu hình và vô hình

o Phân tích độ tin cậy cho việc chuyển đổi dữ liệu

o Các phương pháp chuyển đổi dữ liệu

o Tính toán giá trị tiền tệ

o Tính toán Tỷ Suất Hoàn Vốn Đầu Tư

o Thiết lập bảng ước tính chi phí

Buổi 2

• Báo cáo

o Viết báo cáo

o Thiết lập Macro Level ScoreCard

• Phân tích Gap

• Tình huống & Bài tập

• Tóm tắt & Thảo luận

Bài viết liên quan

• Kĩ năng lãnh đạo hiệu quả

• Đào tạo Trainer

• Kĩ năng thuyết trình

• Kĩ năng giao tiếp

• Sử dụng S.O.L.V.E để Giải quyết vấn đề & Đưa ra quyết định

• Kĩ năng quản lý thời gian

Leave a Comment (0) ↓