Tin Tức

ISO 20000 PRACTITIONER

Tổng quan

Dịch vụ có nghĩa là cung cấp giá trị cho khách hàng bằng cách thỏa mãn mong muốn của họ, quá trình này cần được kiểm soát chặt chẽ từ đầu cho tới khâu cung ứng dịch vụ. Do đó, Hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) cần phải được thiết lập để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. SMS nhằm để đảm bảo hiệu quả hoạt động và các mối quan hệ với khách hàng. SMS cũng có liên quan tới các lĩnh vực như capacity management, quản lý performance, giải quyết vấn đề và quản lý thay đổi, quản lý cấu hình và quản lý liên tục dịch vụ.

ISO 20000:2011 là tiêu chuẩn quốc tế dành cho Hệ thống quản lý dịch vụ mà các nhà cung cấp dịch vụ nên áp dụng. Nó là đỉnh cao của các International best practices trong việc xem quản lý dịch vụ như là một hoạt động cốt lõi của một doanh nghiệp.

Khóa đào tạo ISO 20000: 2011 tại ECCI giới thiệu các tiêu chuẩn mới trong loạt ITSM, tập trung vào quản lý dịch vụ. Chương trình học giới thiệu từ tổng quan đến cụ thể về tiêu chuẩn cho các nhà quản lý hay những ai có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Thời lượng

2 ngày

Mục tiêu khóa học

Cuối khóa đào tào, học viên có đủ khả năng:

 • Hiểu các khái niệm Dịch vụ và Quản lý dịch vụ
 • Biết được cấu trúc của ISO 20000 dựa vào Hệ thống Quản lý Dịch vụ
 • Biết được sự khác nhau của ISO 20000:2005 và ISO 20000:2011
 • Biết được quy trình quản lý dựa trên tiêu chuẩn ISO 20000: 2011 có thể tăng hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ như thế nào
 • Liên hệ các control trong tiêu chuẩn ISO 20000 với phạm vi dịch vụ của tổ chức mình và hiểu những lợi ích vượt trội khi triển khai SMS dựa trên tiêu chuẩn ISO 20000

Đối tượng học viên
 • Giám đốc/ Quản lý và nhân viên làm công việc quản lý, triển khai và điều hành Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT
 • CTO, Quản lý CNTT và Nhóm QA trong phòng CNTT của doanh nghiệp, ngân hàng
 • CEO, CTO của nhà cung cấp dịch vụ CNTT
 • Tư vấn viên và những ai muốn biết về tiêu chuẩn ISO / IEC 20000: 2011

Đề cương khóa học

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học ISO 20000 Practitioner cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học ISO 20000 Practitioner được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

NGÀY 1
 • Giới thiệu ISO 20000

+ Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 20000

+ Cách sử dụng và ứng dụng tiêu chuẩn

+ So sánh ISO 20000 và ITIL Framework

+ Lợi ích của ISO 20000

 • Quá trình điều phối và tích hợp

+ Yêu cầu của hệ thống quản lý

+ Lập kế hoạch và triển khai Quản lý dịch vụ

+ Lập kế hoạch và triển khai dịch vụ mới/dịch vụ được sửa đổi

 • Tổng quan về quá trình phân phối dịch vụ

+ Quản lý cấp độ dịch vụ

+ Quản lý năng lực

+ Quản lý liên tục dịch vụ và tính sẵn sàng của dịch vụ

+ Lập ngân sách và tất toán cho dịch vụ CNTT

+ Báo cáo dịch vụ

+ Quản lý bảo mật thông tin

NGÀY 2
 • Tổng quan về Quy trình resolution, control và release

+ Quản lý sự cố

+ Quán lý vấn đề

+ Quản lý cấu hình

+ Quản lý sự thay đổi

+ Release Management

 • Tổng quan về các quy trình mối quan hệ

+ Quản lý mối quan hệ kinh doanh

+ Quản lí nhà cung ứng

 • Thực hiện mô hình tiếp cận
 • Thực hiện các case study
 • Chứng nhận/ Chứng chỉ
 • Chuẩn bị đánh giá và kiểm toán
 • Kĩ thuật đánh giá và kiểm toán, ứng dụng chúng như thế nào và khi nào
 • Tổng kết

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓