Tin Tức

Lễ Trao Chứng Chỉ CMMI Mức Độ 3 Cho Công Ty TNHH Techbase Việt Nam (Yahoo Japan)

Sáng ngày 22/01/2019 vừa qua, Chúng tôi – Công ty TNHH Tư Vấn Ưu Việt Quốc Tế (ECCI) – Đơn vị được ủy quyền bởi Viện CMMI đã tham gia buổi lễ trao chứng chỉ CMMI V1.3 ML3 cho Công ty TNHH Techbase Việt Nam tại Saigon Centre Tower, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại diện của ECCI, ông Aru David chúc mừng cho thành công của Techbase Việt Nam và chia sẻ sự góp mặt của Techbase vào hàng ngũ các công ty phần mềm có chứng nhận CMMI ở Việt Nam một lần nữa khẳng định sức mạnh của thị trường phần mềm ở Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á. Điều đó cho thấy nỗ lực và năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam tiến đến những tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất phần mềm. Cùng với các thế mạnh của một thị trường gia công và nhận uỷ thác dịch vụ phần mềm hàng đầu thế giới, trong thời gian gần, các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam hoàn toàn có năng lực, khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp CNTT trên thế giới về các sản phẩm phần mềm chất lượng cao.

Mr. Aru David cùng Mr. Kenichi Shirakawa và các thành viên CMMI của TBV

Mr. Aru David cùng Mr. Kenichi Shirakawa và các thành viên CMMI của TBV

Thành công này là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018. Techbase Việt Nam cũng góp phần kết thúc một năm 2018 đầy ý nghĩa và thành công của Techbase và ECCI Việt Nam.

Để tham khảo kết quả đánh giá của Techbase Việt Nam trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây.

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓