Tin Tức

LEAN PRACTITIONER

TỔNG QUAN

Chương trình đạo tạo Lean Practitioner giúp cho học viên tiếp cận với quy trình cung ứng dịch vụ/ sản xuất cải tiến liên tục. Khi hiểu được các nguyên tắc hướng dẫn của Lean, học viên sẽ được trang bị kĩ năng, kiến thức và thái độ cần có để đat được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra bất kể doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nào.

Khóa đào tạo 2 ngày của ECCI được thiết kế để hướng dẫn học viên cách sử dụng một khung hệ thống với quy trình sản xuất cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Khóa học bao gồm các chủ đề như: Lean Practices, Năm nguyên tắc của Lean, Nhận diện và giảm thiểu hao phí, Chuyển đổi cơ bản và nhiều chủ đề khác. Ngoài ra, học viên còn được tiếp xúc phương thức học tập kết hợp thảo luận về các lý thuyết và các ví dụ thực tế để có thể ứng dụng được vào công việc của mình.

THỜI LƯỢNG

2 ngày

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Kết thúc khóa học tại ECCI, học viên có khả năng:

 • Hiểu biết sâu hơn về khái niệm và ý nghĩa của Lean Practices
 • Có được những kiến thức và kĩ năng cần thiết để triển khai
 • Nhận diện dự án cải tiến nào nào có thể triển khai trong doanh nghiệp
 • Xây dựng Action Plan để thiết lập Lean Practices

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
 • Giám đốc điều hành
 • Phòng QA
 • Khối văn phòng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học Lean Practitioner cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học Lean Practitioner được ECCI Vietnam giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1

Phần 1

 • Module 1: Tại sao nên áp dụng Lean Practices

+ Nhận diện

+ Mục tiêu tinh gọn cho doanh nghiệp

+ Lợi ích

+ Khả năng áp dụng

 • Các vấn đề hiện tại và thách thức đối với công ty
 • Tiếp cận Lean để giải quyết các vấn đề và thách thức trên
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới
 • Module 2: Nguyên tắc Lean

+ Giá trị

+ Hoàn hảo

+ Kéo

+ Dòng chảy

+ Chuỗi giá trị

Phần 2

 • Module 3: 7 loại hao phí

+ Sản xuất dư

+ Chờ đợi

+ Lãng phí trong quá trình hoạt động

+ Sản xuất thừa

+ Tồn kho

+ Chỉnh sửa

+ Chuyển động

 • Module 4: triển khai Lean

+ Duy trì tổng sản lượng (TPM)

- Hiểu được khái niệm cơ bản của TPM – 8 chiến lược chính

+ Value Stream Mapping (VSM)

Ngày 2

Phần 3

 • Kanban

+ So sánh hệ thống Kéo và Đẩy

+ Các loại hệ thống Kanban (One Card và Dual Card)

+ Thực hiện Kanban như thế nào?

+ Kanban có thể liên hệ với các hệ thống MRP / ERP như thế nào?

 • Just In Time (JIT)
 • Mô hình sản xuất Cell (Cellular Manufacturing)

Phần 4

 • Hệ thống chống sai sót Poka – Yoke
 • Đưa 5S vào nơi làm việc
 • Module 6: Thực tế khi trở thành Lean

+ Triển khai Lean

+ Hoạt động Lean

 • Tóm tắt và thảo luận

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓