Tin Tức

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ

TỔNG QUAN

Khóa học Quản lý dự án nhấn mạnh mối liên hệ rất quan trọng giữa khái niệm, công cụ và kĩ thuật quản lý dự án. Khóa học cung cấp cho học viên những Best Practices trong việc quản lý từng giai đoạn của dự án, đảm bảo rằng công việc được hoàn thành theo đúng mục tiêu của doanh nghiệp/ tổ chức đồng thời phù hợp với các phương pháp làm việc khác trong doanh nghiệp/ tổ chức.

Mục đích của khóa học 2 ngày taị ECCI này là cung cấp cho học viên những hiểu biết về quà trình và các bài thực hành quản lý Quản lí dự án chuyên nghiệp. Những nguyên tắc trong Quản trị dự án có thể sử dụng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ở tất cả các cấp của tổ chức và ở tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án.

THỜI LƯỢNG

2 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học tại ECCI, học viên có khả năng:

 • Biết được những vấn đề cơ bản và tầm quan trọng của Quản lí dự án
 • Xác định được mối quan hệ của chiến lược doanh nghiệp, các ưu tiên, danh mục đầu tư và kế hoạch đầu tư
 • Có được những kiến thức rõ ràng về các bước chính để quản lý dự án thành công
 • Học được những best practices trong quản lý dự án
 • Nhận diện được những công cụ quản lý dự án thường được sử dụng và ứng dụng chúng vào từng giai đoạn trong dự án
 • Hiểu được và tận dụng lợi thế của các quy trình để đảm bảo kịp tiến độ; biết cách thu thập, phân phối, lưu trữ, tìm kiếm phù hợp và sắp xếp thông tin dự án

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
 • Senior Executives and Managers
 • Tư vấn kinh doanh/ Giám đốc dự án/ Leader
 • Thành viên team Dự án
 • Hoặc bất kì ai có làm việc hoặc hứng thú với Quản lý Dự án

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học Những điều cần biết để Quản lý dự án cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học Những điều cần biết để Quản lý dự án được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1
 • Những vấn đề cơ bản

+ Quản lý dự án là gì?

+ Mối quan hệ giữa Dự án & Danh mục đầu tư & Quản lí chương trình

+ Quản lý dự án và Quản lý hoạt động

+ Vai trò của Quản lý dự án

+ Khởi đầu dự án

+ Lên kế hoạch dự án – Sáng tạo và Thực hiện

- Hành động

- Ảnh hưởng

- Ngân sách

- Nguồn lực

+ Lập thời gian biểu cho dự án

+ Quản lý rủi ro dự án

+ Giám sát dự án và Theo dõi tiến độ

+ Kết thúc dự án

Ngày 2
 • Những nhóm quá trình trong Quản lý dự án

+ Quản lý phạm vi

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý chi phí

+ Quản lý chất lượng

+ Quản lý các bên liên quan

+ Quản lý thu mua

 • Quản lý những thay đổi trong dự án

+ Phạm vi

+ Thời gian & Tiến độ & Nguồn lực

 • Quản lý những kĩ năng cá nhân

+ Giao tiếp

+ Đưa ra quyết định

 • Công cụ và Kĩ thuật Quản lý dự án

+ Tổng quan về các công cụ

+ Tổng quan về kĩ thuật dự đoán

 • Tổng kết
 • Giải đáp thắc mắc/ câu hỏi

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓