Tin Tức

Những câu hỏi thường gặp về Scrum (P1)

Scrum là gì?

Scrum là một cách để quản lý dự án, thường là phát triển phần mềm. Phát triển phần mềm Scrum thường được coi là một phương pháp luận. Nhưng thay vì xem Scrum là phương pháp luận, hãy xem nó như là framework để quản lý một quá trình.

Nhóm phát triển Scrum chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ mô tả chi tiết thực hiện một dự án vì họ là người hiểu rõ nhất nên giải quyết vấn đề như thế nào.

Nhóm Scrum có hai đặc điểm cực kì quan trọng là: tự tổ chức (self-organizing) và liên chức năng (cross-functional). Trong nhóm Scrum tự tổ chức sẽ không có trưởng nhóm hay người đưa ra quyết định phải làm gì và giải quyết vấn đề nào, vì đó là những vấn đề được quyết định bởi cả nhóm.

Và trong nhóm liên chức năng Scrum, mọi người đều phải hiểu rõ công việc từ khi lên ý tưởng cho đến khi thực hiện.

Trong agile development, nhóm Scrum được hỗ trợ bởi hai vai trò cụ thể. Đầu tiên là Scrum Master được xem như là một huấn luyện viên, giúp các thành viên trong nhóm sử dụng các quy trình Scrum thuần thục nhất.

Vị trí còn lại là Product Owner (PO) có vai trò đại diện doanh nghiệp, khách hàng hay người dùng và hướng dẫn nhóm xây dựng sản phẩm

Những công cụ (Artifact) chính trong quy trình

Đầu tiên là Product Backlog. Đây là danh sách ưu tiên các tính năng (feature) phải đưa vào trong sản phẩm. Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp độ ưu tiên cho từng hạng mục (Product Backlog Item) trong  Product Backlog dựa trên các giá trị do Product Owner định nghĩa (thường là giá trị thương mại – business value).

Trong quản lý dự án Scrum, vào ngày đầu tiên của giai đoạn Sprint và suốt các buổi họp lên kế hoạch, thành viên nhóm cần tạo nên Sprint Backlog. Danh sách này giúp cho cho họ biết những gì cần phải làm trong suốt giai đoạn Sprint

Một công cụ khác trong phát triển phần mềm Scrum là Burndown Chart. Đây là biểu đồ hiển thị xu hướng của dự án dựa trên lượng thời gian còn lại để hoàn tất công việc và cũng là công cụ hữu hiệu để xác định tiến độ của Sprint hoặc bản phát hành (release) 

Ai nên học Agile Scrum?

Khóa học này có thể dành cho tất cả mọi người, bất kỳ ai giữ vai trò hỗ trợ về hiệu suất, hiệu quả, và cải tiến liên tục của nhóm Team Leader hay người chịu trách nhiệm về việc sử dụng và/hoặc giới thiệu Scrum trong một dự án hoặc doanh nghiệp

Khóa học phù hợp cho tất cả thành viên làm phần mềm. Vai trò cụ thể phù hợp bao gồm các product managers và product analysts, Quản lý dự án, Team Leader, Kiến trúc sư, Software Developer, Software Tester, CIO và CTO

(Xem phần 2 tại đây)

Tham khảo : www.mountaingoatsoftware.com

Bạn có thể xem thêm…

Leave a Comment (0) ↓