Tin Tức

PROFESSIONAL SCRUM MASTER

Tổng quan

Khóa đào tạo Professional Scrum Master (PSM) cung cấp những thông tin và công cụ để bảo đảm rằng học viên hiểu rõ về Scrum và áp dụng tốt vào thực tiễn. Ngoài những vấn đề cơ bản về Scrum (khung làm việc, cơ chế, các vai trò của Scrum), chương trình còn bao gồm cách sử dụng Scrum để tối ưu hóa giá trị, năng suất và tổng chi phí sở hữu các sản phẩm phần mềm. Học viên sẽ được đào tạo thông qua bài giảng và các bài tập nhóm, được thử thách phản ứng nhanh để hiểu rõ hơn về những gì phải làm khi trở về nơi làm việc.

Ken Schwaber thiết kế khóa PSM lần đầu tiên vào năm 2009 như là một bản cập nhật quan trọng của Certified Scrum Master (CSM) mà ông đã sáng tạo vào năm 2002. Từ năm 2009, khóa đào tạo PSM đã được duy trì và nâng cao thường xuyên bởi Scrum.org thông qua sự đóng góp của Ken và các chuyên gia khác trong Scrum.org, hệ thống các Chuyên Gia Đào Tạo Chuyên Nghiệp Về Scrum.

Scrum.org duy trì chương trình giảng dạy và các tài liệu xác định cho khóa học Professional Scrum Master cũng như lựa chọn các chuyên gia ưu tú nhất để phụ trách những khóa học này. Mỗi chuyên gia có những kinh nghiệm và chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả các học viên sẽ được đào tạo cùng một nội dung cốt lõi trong khóa học. Điều này cải thiện khả năng của họ để vượt qua các kỳ đánh giá Professional Scrum Master và áp dụng Scrum ở nơi làm việc.

Thời lượng

2 ngày

Đối tượng học viên

Khóa đào tạo Professional Scrum Master hướng đến các đối tượng cụ thể là các Scrum Master, nhưng chương trình học cũng có thể áp dụng cho bất kỳ ai giữ vai trò hỗ trợ về hiệu suất, hiệu quả, và cải tiến liên tục của nhóm phát triển phần mềm. Nếu bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và/hoặc giới thiệu Scrum trong một dự án hoặc doanh nghiệp, thì khóa học này là một lựa chọn đúng đắn.

Đề cương khóa học

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học Professional Scrum Master cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học Professional Scrum Master được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Chương trình hai ngày gồm có các nội dung sau:

  • Những điều cơ bản về Scrum

+ Scrum là gì?

+ Scrum đã phát triển như thế nào?

  • Lý thuyết về Scrum

+ Vì sao Scrum có hiệu quả ?

+ Nguyên tắc cốt lõi ?

+ Nguyên tắc Scrum khác với các nguyên tắc của phương pháp phát triển phần mềm truyền thống như thế nào?

+ Tác động của Scrum?

  • Scrum Frameworks và Meetings

+ Lý thuyết Scrum sử dụng time-boxes, vai trò, quy tắc, và các công cụ như thế nào?

+ Làm thế nào để sử dụng chúng hiệu quả nhất?

+ Chúng có thể tách biệt như thế nào?

  • Scrum và Sự thay đổi. Scrum là khác biệt:

+ Điều này có ý nghĩa gì đối với dự án và tổ chức ?

+ Làm thế nào để thực hiện Scrum hiệu quả nhất với những thay đổi như dự đoán?

  • Scrum và Tổng chi phí sở hữu. Một hệ thống không chỉ cần được phát triển mà nó còn cần được duy trì và cải tiến.

+ Tổng chi phí sở hữu (TCO) của hệ thống hoặc các sản phẩm được đo lường và tối ưu hóa như thế nào?

  • Các nhóm Scrum. Khác với các nhóm phát triển truyền thống, các nhóm Scrum có tính tự tổ chức và liên chức năng.

+ Làm thế nào để chúng ta bắt đầu với các nhóm Scrum và làm thế nào để chúng ta đảm bảo sự thành công của họ?

  • Kế hoạch Scrum

+ Hoạch định một dự án và ước tính chi phí cũng như ngày hoàn thành.

  • Khả năng dự báo, Quản lý rủi ro và Báo cáo. Scrum có tính thực nghiệm.

+ Làm thế nào có thể thực hiện những dự đoán, kiểm soát rủi ro và theo dõi tiến độ bằng cách sử dụng Scrum?

+ Thảo luận bắt đầu với “Những điều đã xong và chưa xong” và tiếp tục với Đảm Bảo Chất Lượng trong Scrum.

  • Mở rộng Scrum. Scrum hoạt động hiệu quả với một nhóm. Nó cũng hiệu quả hơn so với bất kỳ phương pháp nào khác đối với các dự án hoặc phát hành sản phẩm có sự tham dự của hàng trăm hoặc hàng ngàn thành viên nhóm được phân bổ trên toàn cầu.

+ Làm thế nào để việc mở rộng có hiệu quả nhất khi sử dụng Scrum?

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓