Tin Tức

Qui trình Scrum là gì?

Scrum có rất nhiều nguyên tắc cần tuân thủ và một trong số đó là qui trình Scrum (Process). Vậy qui trình là gì và có vai trò như  thế nào trong sự thành bại của các dự án Scrum?

Qui trình Scrum hay còn gọi là các buổi họp Scrum (ceremonies), được chia thành 4 loại diễn ra trong một Sprint:

1. Sprint Planning meeting  (Họp lập kế hoạch cho mỗi Sprint)

Thời gian: 4 giờ (2 tuần sprint) / 8 giờ (4 tuần sprint)

Tham dự: Scrum Master, Product Owner và Nhóm phát triển Scrum

Để chuẩn bị cho mỗi Sprint, nhóm phát triển Scrum cần phải họp lập kế hoạch, buổi họp này bao gồm 2 nội dung chính:

  • Phát triển cái gì? Product Owner  xác định những chức năng (story) nào sẽ phát triển trong giai đoạn này
  • Phát triển như thế nào? Nhóm Scrum sẽ lên kế hoạch chi tiết về công việc nào cần thiết, thảo luận các giải pháp , ước lượng kết quả đầu ra (Sprint goal) và product backlog items đúng như khả năng của họ

2. Daily Scrum Meeting (hay Standup Meeting – buổi họp hằng ngày)

Thời gian: dưới 15 phút

Tham dự: Scrum Master, Product Owner (không bắt buộc) và Nhóm Scrum

Daily Scrum Meeting là cuộc họp hàng ngày trong suốt mỗi Sprint, thời gian không quá 15 phút và họp đứng để đảm bảo thời gian họp không bị kéo dài vào đầu mỗi ngày. Mục đích là theo dõi tiến trình công việc và giúp các thành viên trong nhóm giao tiếp với nhau. Mỗi thành viên chỉ trả lời 3 câu hỏi: Hôm qua bạn làm được gì? / Phát sinh vấn đề gì? / Hôm nay bạn sẽ làm gì

Nếu thành viên gặp vấn đề thì nên làm việc riêng để giải quyết để không mất nhiều thời gian của các thành viên khác.  Scrum Master phải đảm bảo cuộc họp này được thực hiện đúng qui định.

Học viên bàn về qui trình Scrum trong khóa học Agile Scrum Workshop tại ECCI Việt Nam

Học viên bàn về qui trình Scrum trong khóa học Agile Scrum Workshop tại ECCI Việt Nam

3. Sprint Review (Demonstration Meeting – Họp sơ kết cho mỗi Sprint)

Thời gian:  1.5 giờ (2 tuần sprint) / 3 giờ (4 tuần sprint)

Tham dự: Scrum Master, Product Owner và Scrum Team, các bên liên quan / nhà tài trợ, khách hàng.

Là cuộc họp cuối mỗi Sprint nhằm đánh giá lại kết quả, xác định những chức năng được Release, những chức năng tiếp tục sửa hoặc phát triển thêm hoặc user stories nào được chấp nhận dựa theo DoD, xác định những vấn đề phát sinh và phương án giải quyết, bổ sung Product Backlog và xác định những Product Backlog nào được ưu tiên.

4. Sprint Retrospection Meeting (họp cải thiện cho mỗi Sprint)

Thời gian: 2 giờ (2 tuần sprint) / 4 giờ (4 tuần sprint)

Tham dự: Scrum Master, Product Owner và nhóm Scrum

Là buổi họp sau Sprint Review và trước buổi họp lên kế hoạch Spront tiếp theo, chủ yếu bàn về qui trình Scrum – cách làm việc. Trong buổi họp này, nhóm Scrum sẽ xem xét lại cách làm việc để cải thiện tốt hơn trong Sprint tiếp theo và nhận được sự động viên, khích lệ từ Scrum Master.

Qui trình Scrum là một phần trong nội dung khóa học Agile Scrum Workshop. ECCI Việt Nam thường xuyên khai giảng lớp Agile Scrum với nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký sớm hoặc đăng ký theo nhóm

Nhấn vào đây để xem đề cương chi tiết khóa học.

Mọi chi tiết về khóa học Agile Scrum Workshop vui lòng liên hệ 0862633303 hoặc email vn.training@eccinternational.com

Bạn có thể xem thêm…

Leave a Comment (0) ↓