Tin Tức

Robert Bosch Engineering & Business Solutions Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 06/10/2016 vừa qua, Robert Bosch đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3.

Kết quả đánh giá của Robert Bosch đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI vào ngày 27/10/2016.

CMMI_RBVH

Thành công này của Robert Bosch là sự đóng góp của cả nhóm dự án CMMI trong nỗ lực không ngừng nghỉ cải tiến quy trình và tuân thủ mô hình CMMI.

Robert Bosch và Tinh Vân là một trong số những doanh nghiệp hàng đầu vừa tuân thủ mô hình CMMI, vừa đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001; đem đến niềm tin tuyệt đối cho khách hàng về khả năng cung cấp các giải pháp phần mềm với chất lượng tốt nhất và đảm bảo tính bảo mật thông tin cao nhất.

Để tham khảo kết quả đánh giá của Robert Bosch trên trang web của Viện CMMI, vui lòng tham khảo tại đây

Mô hình CMMI
Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống. Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình. Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Comment (0) ↓