Tin Tức

Scrum Master: Người lãnh đạo phục vụ của team Agile (Scrum)

Scrum hiện nay rất phổ biến và được các công ty và tập đoàn lớn sử dụng rộng rãi trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Scrum Master đóng vai trò quan trọng không chỉ trong team Scrum và càng đang trở nên phổ biến trong các nhóm thảo luận, hội thảo và tuyển dụng.

Tại buổi họp mặt IT Club GTA, diễn giả Ms. Mahima Kumar đã chia sẻ những kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc của cô ấy trong việc tuyển dụng Scrum Master và Agile Coach .. Và bài viết này sẽ làm rõ chức năng thật sự và những nhầm lẫn về chức năng của Master Scrum.

Vì vậy, Scrum Master có vai trò gì?

Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn:

  • Mục tiêu của Scrum Master là giúp tạo ra một môi trường mà trao quyền và cho phép team Scrum đạt được năng suất tối đa
  • Scrum Master là người hỗ trợ và giúp đỡ những người khác trong team
  • Scrum Master không có quyền lực đối với trên bất kỳ thành viên khác của team
  • Scrum Master gây ảnh hưởng đối với team bằng những kiến ​​thức họ tích lũy được, kinh nghiệm và cả vị thế của họ.

CHÚ Ý: Không nên so sánh vai trò của Master Scrum với vai trò của các vị trí khác như một người quản lý dự án, phát triển phần mềm, người cố vấn hoặc người quản lý

 

Vai trò của Scrum Master rất quan trọng trong team Scrum

Vai trò của Scrum Master rất quan trọng trong team Scrum

Scrum Master đước ví như một người lãnh đạo phục vụ (Servant-Leader) có nghĩa là gì?

Thuật ngữ “lãnh đạo phục vụ” đã xuất hiện một khoảng một thời gian khá lâu. Về cơ bản, nó có nghĩa là công việc chính của Scrum Master là giúp đỡ và hỗ trợ những người khác hoàn thành tốt công việc của họ một cách hiệu quả hơn và hiệu suất cao hơn.

Trong một team Scrum hoặc Agile, Scrum Master có vai trò duy nhất là giúp đỡ các thành viên khác khi họ cần hỗ trợ. Từ đó vai trò này được định nghĩa là một người “Giúp mọi người biến đổi những tương tác của các thành viên  trong team Scrum để tối đa hóa các giá trị tạo ra” – Scum Guide.

Scrum Master giúp các Product Owner, đội ngũ phát triển, và các tổ chức khác nhau, dù trực tiếp hay gián tiếp kết nối với Agile hay Scrum.

Scrum Master làm việc như một lãnh đạo phục vụ như thế nào?

Scrum Master không chịu trách nhiệm hoàn thành những công việc hoặc nhiệm vụ của bất kì ai và cũng không chịu trách nhiệm cho việc duy trì danh sách công việc cần phải làm trong khoảng thời gian sắp tới, họ hoàn toàn tự do để đón nhận những thách thức và cơ hội khác nhau. Sau đó Scrum Master có thể giúp đỡ, hỗ trợ, cố vấn, cộng tác và thách thức tất cả các thành viên của team Scrum và những người liên quan.

Hỗ trợ và phục vụ Product Owner

Thông thường, Product Owner là người ít được đào tạo nhất và cũng ít cần sự trợ giúp nhất nhưng lại giữ vai trò khó khăn thử thách nhất. Scrum Master đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Product Owner theo nhiều cách, trong đó có việc duy trì các Product Backlog, kỹ thuật để kết nối team Scrum gần hơn với các bên liên quan và người sử dụng. Làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho team Scrum vượt qua thách thức với nỗ lực của toàn team và giúp đỡ Product Owner trong việc xây dựng các kỹ năng mềm cho họ

Hỗ trợ và phục vụ Nhóm phát triển

Như một thành viên trong team Scrum, Nhóm phát triển (trong đó bao gồm tất cả những người làm việc trên một nhiệm vụ và cung cấp giá trị vào trên mỗi Sprint) cần sự hỗ trợ và hướng dẫn của Scrum Master

Điều này bao gồm việc làm việc nhịp nhành và hỗ trợ học tập, phát triển, xác định cơ hội,  tiếp cận hợp tác để hoàn thành công việc, hiểu biết các khái niệm và các hoạt động của Scrum, và không mong muốn làm việc theo cách thức cũ nữa.

Hỗ trợ và phục vụ công ty

Scrum Master cũng có thể xem như một huấn luyện viên nội bộ cho cả team Scrum và công ty. Với khả năng của mình họ có thể hỗ trợ công ty như là giám sát viên quan sát hành vi lệch lạc phương pháp Scrum và Agile. Ngoài ra còn giúp các bên liên quan và các team luôn được kết nối với nhau và được hướng dẫn hỗ trợ hợp tác từ các nhà quản lý và lãnh đạo dựa trên khuôn khổ làm việc Scrum, chia sẻ thành công dựa trên tầm nhìn và mục tiêu chung của công ty.

Một vài kết luận về Scrum Master

Vai trò của một Scrum Master chủ yếu là hỗ trợ và giúp team Scrum trở nên gắn kết, nâng năng suất cao nhất và đồng thời giúp cải thiện công ty. Điều quan trọng nhất cần nhớ là kinh nghiệm và các kỹ năng không phải là nhân tố tạo nên một Scrum Master giỏi, thay vào đó nó là khả năng và sự nhiệt tình giúp người khác thành công theo cả hai cách: khuyến khích và cải tiến.

Nguồn: www.linkedin.com/pulse/scrum-master-servant-leader-agile-team-paul-j-heidema

 Bạn có thể xem thêm…

Leave a Comment (0) ↓