Tin Tức

Posts Tagged chứng chỉ CMMI

KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA CMMI-DEV

Như chúng ta biết CMMI được phát triển bởi SEI (và bây giờ là Viện CMMI). SEI viết nên mô hình CMMI đầu tiên dành cho doanh nghiệp phần mềm và phát hành trong một cuốn sách: The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process [SEI 1995]. Từ đó đến nay nó đã phát triển [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Áp dụng CMMI cho doanh nghiệp nhỏ

Trong quá khứ, nếu công ty công nghệ rất nhỏ thì việc đầu tư cho CMMI sẽ không bao giờ thành công. Và, một doanh nghiệp dưới 25 người lao động không thể  tưởng tượng  sẽ phải trả những gì mà các công ty lớn đang trả cho quá trình và cải thiện hiệu suất, [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA CMMI-DEV

Như chúng ta biết CMMI được phát triển bởi SEI (và bây giờ là Viện CMMI). SEI viết nên mô hình CMM đầu tiên dành cho doanh nghiệp phần mềm và phát hành trong một cuốn sách: The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process [SEI 1995]. Từ đó đến nay nó đã phát triển [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

OFFICAL INTRODUCTION TO CMMI V1.3 DEV

Related Post ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Continual Service Improvement ILIL Management Across the Lifecycle COBIT 5.0 Foundation ISO 20000 Foundation ISMS Practitioner Business Continuity Management Agile Scrum Workshop Agile Scrum Master CTFL

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →