Tin Tức

Posts Tagged CMMI Dev course in hcm

KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA CMMI-DEV

Như chúng ta biết CMMI được phát triển bởi SEI (và bây giờ là Viện CMMI). SEI viết nên mô hình CMMI đầu tiên dành cho doanh nghiệp phần mềm và phát hành trong một cuốn sách: The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process [SEI 1995]. Từ đó đến nay nó đã phát triển [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Áp dụng CMMI cho doanh nghiệp nhỏ

Trong quá khứ, nếu công ty công nghệ rất nhỏ thì việc đầu tư cho CMMI sẽ không bao giờ thành công. Và, một doanh nghiệp dưới 25 người lao động không thể  tưởng tượng  sẽ phải trả những gì mà các công ty lớn đang trả cho quá trình và cải thiện hiệu suất, [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA CMMI-DEV

Như chúng ta biết CMMI được phát triển bởi SEI (và bây giờ là Viện CMMI). SEI viết nên mô hình CMM đầu tiên dành cho doanh nghiệp phần mềm và phát hành trong một cuốn sách: The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process [SEI 1995]. Từ đó đến nay nó đã phát triển [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →