Tin Tức

Posts Tagged lean practitioner training

Nhược điểm của Sản xuất Tinh gọn (Lean Manufacturing)

Sản xuất tinh gọn bắt đầu từ Toyota Production System ở Nhật Bản trong những năm của thập kỷ 70, 80. Mục đích chính là loại bỏ hao phí, giảm thiểu lượng hàng tồn kho, cung cấp chất lượng tối ưu với chi phí thấp nhất bằng cách xem các quyết định quản lý chất [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Lợi ích của Sản xuất Tinh gọn (Lean Manufacturing)

Sản xuất tinh gọn là chiến lược sản xuất dựa vào kĩ thuật của Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System). Chiến lược sản xuất yêu cầu người lao động tham gia vào các cải tiến nhỏ để loại bỏ hao phí, tăng chất lượng và nâng cao hiệu quả trong quá trình sản [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Vấn đề chính khi triển khai hệ thống Lean

Cốt lõi của hệ thống Lean là giảm thiểu hao phí và chi phí bằng cách điều hành hiệu quả quy trình cải tiến liên tục và tự động. Hệ thống Lean hoạt động dựa trên các công nghệ tích hợp, sử dụng ít lao động đã được đào tạo và thay đổi văn hóa [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Lean trong phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm là tạo nên các sản phẩm phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin, thường được sản xuất theo mô hình “thác nước”, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn trước khi bắt đầu dự án. Do vậy thời gian thực hiện thường kéo dài [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

7 loại hao phí trong Phát triển phần mềm Agile

Hao phí có thể xảy ra ở bất cứ quy trình trong bất kì ngành nghề nào. Xác định được 7 loại hao phí đó có thể giúp doanh nghiệp tìm kiếm biện pháp ngăn ngừa và khắc phục chúng. Và đây là 7 hao phí có thể gặp trong quy trình sản xuất và [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

7 loại hao phí trong ngành dịch vụ

Những nguyên tắc của Lean Maunufacturing ngày càng được ứng dụng nhiều ngoài ngành sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ. Cụ thể là nỗ lực cắt giảm thủ tục giấy tờ rườm rà, phức tạp gây nhiều hao phí. Áp dụng Lean trong các quy trình làm việc trong văn phòng đòi [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

14 công cụ Lean

  STT CÔNG CỤ MỤC ĐÍCH MÔ TẢ 1 5S Giảm thiểu hao phí về thời gian và di chuyển ở mức độ vi mô Phương pháp này dùng những công cụ để dọn dẹp và tận dụng tối đa địa điểm . 2 Mô hình sản xuất Cell Đơn giản hóa quy trình phân [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Lợi ích của Lean

Tại sao nên triển khai Lean Manufacturing? Có rất nhiều công ty đã triển khai Lean Manufacturing và ca ngợi hết lời cũng như tuyên bố cải tiến lớn là công ty của họ “đã tinh gọn” và không thấy vấn đề gì từ nó cả! Nhưng sự thật là gì, đâu là lợi ích [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →