Tin Tức

Posts Tagged learn six sigma green belt in hcm

Hiểu thêm về Six Sigma đai xanh

Phương pháp Six Sigma là quy trình cải tiến được phát triển bởi công ty Mortorola và được ứng dụng trong bất cứ ngành nghề nào. Six Sigma tập trung vào việc nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, giảm thiểu sai sót và cải tiến liên tục. Phương pháp này được chia [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →