Tin Tức

Posts Tagged pareto chart

Những công cụ 6 Sigma quan trọng

Để triển khai 6 Sigma thành công, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ những công cụ 6 Sigma. Bài viết này sẽ giới thiệu một số công cụ dựa theo tiến trình DMAIC. Giai đoạn 1 Trong giai đoạn đầu tiên, cần Xác định (Define) những vấn đề như mục tiêu của dự [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

7 công cụ cơ bản Quản lý chất lượng

Bảy công cụ cơ bản quản lý chất lượng hay còn gọi là 7 công cụ quản lý chất lượng khởi nguồn từ Nhật Bản, bao gồm các biểu đồ đơn giản và kỹ thuật thống kê. Bất cứ ai được đào tạo về thống kê cơ bản đều có khả năng áp dụng 7 [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →