Tin Tức

Posts Tagged quản lý chất lượng

7 công cụ cơ bản Quản lý chất lượng

Bảy công cụ cơ bản quản lý chất lượng hay còn gọi là 7 công cụ quản lý chất lượng khởi nguồn từ Nhật Bản, bao gồm các biểu đồ đơn giản và kỹ thuật thống kê. Bất cứ ai được đào tạo về thống kê cơ bản đều có khả năng áp dụng 7 [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

SIX SIGMA LÀ GÌ?

Six Sigma là gì? Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê với mục đích giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức hoàn hảo nhất bằng cách xác định và loại trừ các nguyên nhân gốc trong các quy trình. Phương pháp Six Sigma [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Six sigma mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và cá nhân?

Six Sigma ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi vì lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp nói chung và học viên (người được công ty cử đi học) nói riêng. Vậy những lợi ích đó là gì? ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Kiến tạo thành công liên tục [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

POKA YOKE – HỆ THỐNG CHỐNG SAI SÓT

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

SIX SIGMA ĐAI XANH

TỔNG QUAN Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma. Do sự gia tăng khủng hoảng có thể nhìn [...]

Xem Thêm →

Posted in: Course

Leave a Comment (0) →

SIX SIGMA ĐAI ĐEN

Các bài viết liên quan Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn 5S và Kaizen Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị 7 QC Tools – 7 Công cụ Quản lý Chất lượng Poka – Yoke 7 [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

SIX SIGMA YELLOW BELT – SIX SIGMA ĐAI VÀNG

TỔNG QUAN Khóa đào tạo Six Sigma Yellow Belt giới thiệu về quản lý quy trình và các công cụ cơ bản của Six Sigma. Khóa học này trang bị cho người tham gia hiểu sâu hơn về các quy trình – số liệu, kỹ thuật, và các phương pháp cải tiến cơ bản bao [...]

Xem Thêm →

Posted in: Course

Leave a Comment (0) →