Tin Tức

DevOps là gì?

DevOps là gì? Có rất nhiều định nghĩa của từ “DevOps”. Đó có phải là một phong trào? Một quá trình hoặc công nghệ mới? Tiêu đề công việc? Hay chỉ là một cách suy nghĩ? “DevOps” là một thuật ngữ được Patrick Debois đặt ra lần đầu tiên vào năm 2009, người đóng góp [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →
Page 1 of 37 12345...»