Tin Tức

Khóa học Six Sigma Green Belt – Tháng 1/2018

Six Sigma là phương pháp cải tiến quy trình nhằm giảm thiểu các sản phẩm lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất, được công ty Motorola giới thiệu vào năm 1986 và được General Electric áp dụng vào năm 1995. Đến nay, Six Sigma được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều doanh nghiệp [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

ITIL 2011 Foundation

TIL (Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là tập hợp các best practices về quản lý, cung cấp các dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Những best practices này bao gồm tất cả các quy trình quản lý dịch vụ chủ chốt và quy trình chuyển giao dịch vụ, giới thiệu khái [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →

Khai giảng lớp ITIL 2011 Foundation

ITIL (Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là tập hợp các best practices về quản lý, cung cấp các dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Những best practices này bao gồm tất cả các quy trình quản lý dịch vụ chủ chốt và quy trình chuyển giao dịch vụ, giới thiệu khái [...]

Xem Thêm →
Leave a Comment (0) →
Page 3 of 37 12345...»