Nghề Nghiệp

Nghề Nghiệp

Chúng tôi tự hào về từng con người tại ECCI Việt Nam. Công ty hoạt động ở nhiều lĩnh khác nhau vì vậy có nhiều cơ hội và vị trí phù hợp với bạn. Thành công của chúng tôi dựa vào nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ của từng con người, cũng như chính công việc kinh doanh đa dạng và mang tầm quốc tế của ECCI. ECCI Việt Nam trân trọng sức sáng tạo và đóng góp của từng cá nhân vào trong các giải pháp đem lại giá trị cho khách hàng.

Tại ECCI, bạn có thể xây dựng sự nghiệp thông qua sự đột phá vượt bậc trong việc giải quyết những thách thức khó khăn. Nếu bạn không vừa lòng với mọi thứ ở mức trung bình và muốn vươn xa khỏi những tổ chức doanh nghiệp với những trải nghiệm phổ biến thông thường, thì ECCI chính là nơi dành cho bạn.

Chúng tôi đại diện cho chất lượng, các giải pháp sáng tạo, sự chuyên nghiệp và cách nghĩ mang hơi thở của thời đại. Nếu bạn có chung những nguyên tắc như vậy, hãy gia nhập ECCI và nộp đơn theo địa chỉ email adminvn@eccinternational.com (HR Manager).