Tin Tức

VSM – LƯU ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

TỔNG QUAN

Bất cứ một hoạt động nào mà không mang lại giá trị cho thành phẩm cuối cùng đều được coi là lãng phí.

Để phát triển được trong thị trường khốc liệt ngày nay, doanh nghiệp phải chắc chắn đạt được và duy trì được sai số ở mức 0 trong quá trình kinh doanh. Value Stream Mapping (VSM) – Lưu đồ chuỗi giá trị, một dạng framework cao cấp của mô hình Lean để cải tiến quy trình, xác định và loại bỏ lãng phí hoạt động trong doanh nghiệp.

Khóa học về Sơ đồ chuỗi giá trị tại ECCI cung cấp cho học viên kiến thức và cái nhìn đúng đắn để lập được Sơ đồ chuỗi giá trị. Chương trình giới thiệu tới những người tham gia quá trình tạo ra các bản đồ quy trình và chuỗi giá trị, phân tích chúng để tạo ra bản đồ tình trạng trong tương lai bằng cách xác định và phân tích các hoạt động phi giá trị trong hệ thống. Cuối cùng, khóa học giúp học viên xác định và thực hiện cải tiến hệ thống theo cấp bậc chứ không chỉ cải tiến từng điểm.

THỜI LƯỢNG

2 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa đào tạo tại ECCI, học viên có khả năng:

 • Hiểu và nhìn nhận đúng các lý thuyết cũng như khái niệm thực tiễn của VSM trong việc ứng dụng Lean
 • Biết cách tạo nên một sơ đồ hiện trạng và phân tích các điều kiện để cải tiến thành sơ đồ tình trạng trong tương lai
 • Biết cách lên kế hoạch vận hành
 • Hiểu được những thách thức vốn có và tìm hiểu cách vượt qua chúng
 • Điều hành tốt bằng cách giảm thiểu thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
 • Kĩ sư và giám sát
 • Chuyên gia chất lượng và Quản lý chất lượng
 • Thành viên nhóm cải tiến quy trình sản xuất
 • Giám đốc điều hành và Giám đốc bộ phận

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học VSM – Sơ đồ chuỗi giá trị cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học VSM – Sơ đồ chuỗi giá trị được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1
 • Giới thiệu Lưu đồ chuỗi giá trị

+ Phương pháp tiếp cận truyền thống hoạt động cải tiến

+ Bối cảnh và lịch sử hình thành kỹ thuật tiếp cận

+ Cải tiến chuỗi giá trị so với Cải tiến quy trình

 • Quá trình lập lưu đồ

+ Sơ đồ hiện trạng

+ Chuẩn bị phân tích – những điều gì cần cân nhắc?

+ Yếu tố đầu vào của lưu đồ và dòng thông tin

+ Hiệu quả của thiết bị

- Yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy

- Điều kiện tối ưu thiết bị

 • Phát triển Sơ đồ tình trạng trong tương lai

+ Phát triển chiến lược cải tiến

+ Hướng dẫn những kĩ thuật Flow Manufacturing

+ Khái niệm hệ thống kéo và one piece flow

+ Kiểm soát nguyên liệu Kanban và siêu thị nguyên liệu

+ Phát triển Action Plan cho Sơ đồ tình trạng trong tương lai

Ngày 2
 • Lưu đồ chuỗi giá trị
 • Vận hành VSM

+ Phạm vi

+ Các khái niệm chính

+ Tổng quan quy trình

+ Mô hình triển khai

 • Hiểu được về Lãng phí và Chuỗi giá trị
 • Phân tích hiện trạng
 • Tính toán Takt time – thời gian sản xuất trung bình sản phẩm
 • 5S
 • TPM
 • Nguyên tắc “Kéo”/ Kanban
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Sơ đồ tình trạng trong tương lai
 • Case Study
 • Câu chuyện thành công điển hình
 • Trao đổi/ giải đáp thắc mắc

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓