Giới thiệu về ECCI Việt Nam

ECCI Việt Nam là một công ty năng động và sáng tạo cung cấp trên 300 các loại hình dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá dựa trên hơn 30 tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực thi hàng đầu thế giới như là CMMI, ITIL,  ISO 27001, ISO 26000, Six Sigma. ECCI Việt Nam luôn đi tiên phong trong việc cập nhật những kiến thức kinh nghiệm  quý báu trên toàn thế giới vào trong tất cả các dịch vụ mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trước cả khi họ nhận thức được những nhu cầu đó.

Tìm Hiểu Thêm Về ECCI →

 

Tin Tức Mới

Công Ty Cổ Phần MISA Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 01/06/2018 vừa qua, MISA JSC đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3…

Hoàn tất khóa đào tạo ITIL Foundation tại Bosch

Vào ngày 07/06/2017  vừa qua, ECCI đã tổ chức thành công Khóa đào tạo ITIL Foundation tại Công…

Công Ty TNHH CMC Global Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 12/05/2018 vừa qua, CMC Global đã đánh giá thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thàn…

Công Ty TNHH Minh Phúc Software Đánh Giá Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 09/03/2018 vừa qua, Minh Phúc Software đã đánh giá thành công chứng chỉ CMMI mức độ trư…